Algemene voorwaarden

VZW VBSGETA
Aardseweg 2
2440 Geel
Ondernemingsnummer 0408.434.534

Door zich in te schrijven voor Ten Aard beweegt/Dwars Door Geel, verklaart de deelnemer zich akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.
Algemene voorwaarden deelname Ten Aard beweegt:

  • VZW Ouderraad VBSGETA verzamelt door middel van deze actie enkel de inschrijvingen voor Dwars Door Geel.
  • De inschrijving via de website van de VZW Ouderraad VBSGETA zal pas worden doorgegeven aan de organisator van Dwars Door Geel, nadat de betaling van het inschrijvingsgeld werd ontvangen op rekening:
    BE79 7333 1303 8733
    t.a.v. Ouderraad VBSGeta VZW
    Aardseweg 2
    2440 GEEL
  • Indien de organisatie van Dwars Door Geel om welke reden ook, niet zou doorgaan, kan de VZW Ouderraad VBSGETA niet verantwoordelijk worden gesteld: bedragen die werden doorgestort aan Dwars Door Geel zullen niet kunnen worden verhaald op VZW Ouderraad VBSGETA.
  • Elke deelnemer neemt deel op eigen verantwoordelijkheid. Deelnemen vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde. VZW Ouderraad
    VBSGETA kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij medische problemen van de deelnemer.
  • Verder gelden de algemene voorwaarden van de organisatie, dit terug te vinden of op te vragen zijn via http://dwarsdoorgeel.com
  • Voor vragen of opmerkingen, kan men contact opnemen met info@ouderraadvbsgeta.be of via het contact formulier op deze site
  • Door uw deelname aan het evenement verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw foto op onze websites http://www.ouderraadvbsgeta.be en subsites of op onze Facebook pagina’s, zonder hiervoor een vergoeding te claimen